Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SAB/Po 59/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy T. P. w przedmiocie nierozpoznana wniosku

II SA/Gd 816/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II SAB/Kr 12/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w sprawie z wniosku A.K. o podjęcie czynności

II SAB/Ke 72/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 421/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy D. I. zobowiązuje Wójta Gminy D. do wydania w terminie 14 dni aktu lub dokonania czynności w sprawie z wniosku E.T. II. zasądza od Wójta Gminy D. na rzecz skarżącego E.T. kwotę 100 ( sto ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.