Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1106/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Wniosek w przedmiocie ustanowienia prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

II OZ 1110/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 581/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 663/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 927/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 799/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji cofającej akceptację na zawieszenie urządzenia reklamowego

II OZ 881/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie

II OZ 890/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego Nr RR.V.LT-7119-66-3/03 w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budowli

II OZ 825/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej

II OZ 848/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   20