Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1135/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie robót

II SA/Gl 221/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Sz 10/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 1489/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotychczasowej po wznowieniu postępowania

VII SA/Wa 351/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 542/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję W. D. w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowanych związanych z budową przyłącza energetycznego do domu jednorodzinnego

II SA/Gd 2097/00 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 87/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie budowy pomieszczenia na sprzęt gospodarczy i nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

II SA/Łd 133/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niewydanie w terminie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Łd 134/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wymierzenia kary za niewydanie w terminie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   22