Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1995/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewoda Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 71/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji oraz orzeczenia, że decyzja ostateczna została wydana z naruszeniem prawa

II SA/Wr 725/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 186/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 843/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 82/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Skarga Z. S. i I. K.-S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 340/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 187/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   100