Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II SA/Gl 146/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-23

skarg Z. Z., E. S., A. S. oraz E. M. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Gl 434/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu

VII SA/Wa 1146/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 827/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania

II SA/Kr 64/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Kr 325/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

II SA/Kr 1189/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania budynku

VII SA/Wa 845/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-23

Skarga T. sp. z o.o. w K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 702/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie ściągnięcia nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 2009/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę garażu
1   Następne >   +2   +5   +10   100