Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1233/08 - Wyrok NSA z 2009-08-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem oraz wynagrodzenie za dozór przyczepy samochodowej

I OSK 1399/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg M. D. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nr [...] , [...] marca 2008 r. nr [...] , [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie wynagrodzenia za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi

I OSK 820/08 - Wyrok NSA z 2009-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór przyczepy jednoosiowej

I OSK 835/08 - Wyrok NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem oraz wynagrodzenia za dozór pojazdu

I OSK 830/08 - Wyrok NSA z 2009-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie wynagrodzenia za dozór oraz zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem

I OSK 1106/08 - Wyrok NSA z 2009-08-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem oraz wynagrodzenie za dozór pojazdu

I OSK 1109/08 - Wyrok NSA z 2009-08-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem oraz wynagrodzenie za dozór pojazdu

I OSK 832/08 - Wyrok NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem oraz wynagrodzenia za dozór pojazdu

I OSK 1405/08 - Wyrok NSA z 2009-08-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem oraz wynagrodzenie za dozór pojazdu

I OSK 586/09 - Wyrok NSA z 2009-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za zwrot wydatków koniecznych związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór
1   Następne >   3