Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1668/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OSK 1378/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OSK 1058/05 - Postanowienie NSA z 2006-07-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. T. na decyzje Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] nr [...], [...], [...] w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych

I OSK 1702/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OSK 1245/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia oraz z nieprawidłowo wypełnioną kartą opłaty drogowej

I OSK 1663/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OSK 1329/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OSK 1105/05 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu kabotażowego bez zezwolenia

I OSK 1777/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

I OSK 531/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
1   Następne >   2