Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 756/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie wydania poświadczenia wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 63/08 - Wyrok NSA z 2009-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd

I OSK 883/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie wydania poświadczenia wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 791/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

I OSK 1103/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie odmowy poświadczenia posiadania przez stację kontroli pojazdów wyposażenia i warunków lokalowych do wykonywania badań o rozszerzonym zakresie badania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W...

I OSK 1208/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie poświadczenia warunków techniczno

II GSK 745/08 - Wyrok NSA z 2009-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie odmowy zmiany licencji na międzynarodowy transport drogowy