Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 1223/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie opłaty dodatkowej za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania