Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SAB/Sz 152/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 154/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 159/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 169/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

I OW 233/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie uregulowania sytuacji pojazdu niezarejestrowanego w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa celnego

II SAB/Sz 164/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

I OSK 1288/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję S. P. w przedmiocie zobowiązania do zapłaty kwoty tytułem zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i likwidacją pojazdu

I OZ 456/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K.R. na czynność Starosty Nowodworskiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

II SAB/Sz 167/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

III SA/Lu 973/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi P. J. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   20