Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 144/08 - Wyrok NSA z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 42/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przyjęcia oświadczenia woli w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego

II OSK 57/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 406/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 41/08 - Wyrok NSA z 2009-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 59/08 - Wyrok NSA z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 40/08 - Wyrok NSA z 2009-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 591/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 56/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji