Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 662/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie w przedmiocie sporządzenia pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka i karty zgonu dziecka