Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2640/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. G. na pismo Burmistrza Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy wykupu lokalu komunalnego

I OZ 1026/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. K. na działanie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy realizacji prawa wykupu lokalu

I OSK 144/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Gminy Miejskiej Kraków

I OW 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Wniosek w przedmiocie odtworzenia akt własnościowych nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. E. [...]

I OSK 954/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G.-S., Ł. W., S. J. i E. K. na pismo Naczelnika Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy , nr [...] w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

I OSK 1533/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.T. na pismo Prezydenta W. , nr [...] w przedmiocie sprzedaży lokalu komunalnego

I OSK 2186/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem o wpis w księgach wieczystych

I OSK 2230/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. w S. na czynność Prezydenta Miasta S. , nr [...] w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I OSK 2186/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Wrocławia w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem o wpis w księgach wieczystych

I OSK 914/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę