Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 991/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze ...

I OSK 2121/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie zamiany nieruchomości

I OSK 963/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miasta Gdyni w przedmiocie wykonania uchwały dotyczącej wydania nieruchomości zamiennej