Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OW 142/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu w sprawie z wniosku R.P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy [..]a Starostą Powiatu [..] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego podziału nieruchomości

I OW 229/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Przygotowania Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa

I OW 220/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dot. zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OW 142/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego wydzielenia części nieruchomości