Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2552/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody M. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym

I OSK 569/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 2180/11 - Postanowienie NSA z 2013-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 360/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określonej w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przeks...

I OSK 1356/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I OSK 759/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określonej w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przeksz...

I OZ 789/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za grunt ni...

I OSK 2313/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały ustanawiającej służebność przejazdu i przechodu