Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1255/12 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa

II GSK 851/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OSK 432/12 - Wyrok NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowieniu postępowania

I OSK 1430/13 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1942/09

II GSK 2036/11 - Wyrok NSA z 2013-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OSK 1423/11 - Wyrok NSA z 2013-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1643/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury oraz B. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2268/11 - Wyrok NSA z 2013-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1/12 - Wyrok NSA z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 436/12 - Wyrok NSA z 2013-07-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej odmowy przyznania prawa własności czasowej do ...
1   Następne >   +2   5