Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1044/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. , nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

I OZ 1065/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

I OZ 1074/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

I OZ 1076/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

I OZ 1091/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w B. na wydzierżawienie nieruchomości

I OZ 1075/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

I OZ 1054/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. , nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

I OZ 599/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

I OZ 602/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

I OZ 603/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
1   Następne >   3