Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 2/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zamiany nieruchomości

II SA/Rz 1700/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Gd 314/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-28

Sprawa ze skargi T. R. na pismo Burmistrza Miasta w przedmiocie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości

I OSK 619/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy

II SAB/Łd 140/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza R. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Lu 1283/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zamiany nieruchomości

II SAB/Gl 59/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy S. w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości