Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Gd 20/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie podziału działki

II SAB/Kr 62/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SAB/Wr 15/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy P. w przedmiocie uwłaszczenia

I OSK 1728/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie uwłaszczenia

II SA/Wr 88/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki

I OSK 1312/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zaopiniowania negatywnie wstępnego projektu podziału działki

II SAB/Rz 82/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie rozpoznania wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie nieuprawnionego naruszenia mienia komunalnego