Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 356/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

I OSK 2417/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości