Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 868/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi L. K. - P. na pismo Burmistrza w przedmiocie udostępniania terenów stanowiących własność Miasta na cele związane z organizowaniem przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SAB/Sz 45/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

I SAB/Wa 67/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie wykonania uchwały

II SA/Wr 361/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-12

Sprawa ze skargi J. C. na działanie Burmistrza Miasta B. w przedmiocie uznania uprawnienia do otrzymania bonifikaty przy sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

II SA/Wr 364/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-12

Sprawa ze skargi Z. R. na działanie Burmistrza Miasta B. w przedmiocie uznania uprawnienia do otrzymania bonifikaty przy sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

II SA/Wr 366/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-12

Sprawa ze skargi I. i K.S. na działanie Burmistrza Miasta B. w przedmiocie uznania uprawnienia do otrzymania bonifikaty przy sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

I OSK 1068/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępniania terenów stanowiących własność Miasta na cele związane z organizowaniem przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt