Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1160/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów