Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1904/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości [...], wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zawiesić postępowanie sądowe.

I SA/Wa 1999/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości [...], wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie odmowy zwolnienia od grzywny zawiesić postępowanie sądowe.

I SA/Wa 1841/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości [...] , wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie wydalenia z rozprawy pełnomocników strony

I SA/Wa 1905/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości [...], wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie odmowy zwolnienia od grzywny

I SA/Wa 1350/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie ukarania grzywną

I SA/Wa 1604/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

skarg Prezydenta miasta W. na postanowienia Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1355/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości [...], wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie ukarania grzywną

I SA/Wa 1603/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   5