Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 233/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pakosławice w przedmiocie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia przetargu na wydzierżawianie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

II SA/Op 575/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Skarga I. L. i J. L. na uchwałę Gminy [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych

II SA/Op 247/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-25

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Pakosławice w przedmiocie zgody na zawieranie umów przez Wójta

II SA/Op 611/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Powiatu Głubczyckiego w przedmiocie zamiany nieruchomości