Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 405/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi P. S. A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1711/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wesołowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 7 listopad 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwów M. K. i P. [...] S.A. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 570/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SA/Wa 606/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-18

Skarga W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 166/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 406/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi A.B., E.O. i T.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 616/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 498/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 1392/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 607/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   17