Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1073/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego