Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 290/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 361/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi B. C. i E. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 347/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 800/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1336/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

skarg M.P. oraz D.L., I.L., W.Z., I.Z., W.S., G.D. i M.D. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1306/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego z dniem 5 grudnia 1990 r.

I SAB/Wa 230/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 231/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 232/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   3