Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 2779/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-06

skarg E.S., M.S.i A. S. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 334/13

I SAB/Wa 572/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Sz 837/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi B. L. na zarządzenie Prezydenta Miasta K. w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w K.

I SA/Wa 1418/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na zarządzenie Prezydenta W. w przedmiocie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

I SAB/Wa 670/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość

I OSK 3081/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 817/15 odrzucające skargę K.S., A.A. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 364/13

I OSK 3062/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu

I SO/Wa 15/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-10

Sprawa ze skargi M. G. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SO/Wa 16/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Sprawa ze skargi E. Z., P.Z., K. D., L. Z. i Z. F. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SA/Wa 1633/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

Sprawa ze skargi J. W. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 638/14
1   Następne >   2