Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 2312/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi J. M. na pismo Prezydenta [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

I SA/Wa 2010/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi J. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 1611/16

I SA/Wa 1681/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-02

Skarga J. N., A. Z., H. S. i K. Z. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 420/16

I SA/Wa 2219/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-08

Sprawa ze skargi J. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie, sygn. akt I SAB/Wa 218/17

I OSK 763/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1809/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 529/17

I SAB/Wa 97/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

I SAB/Wa 168/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1603/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-05

Skarga A. O. i Z. O. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. I SAB/Wa 302/18

I SA/Wa 1730/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi K. N, M. N i M. N. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 5 września 2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 207/18
1   Następne >   +2   4