Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 474/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

II SA/Gd 338/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych

II SA/Ke 116/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

II SA/Ke 262/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-07-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zwrotu wierzytelności przez gminę

II SA/Gd 471/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy