Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Op 348/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cisek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu gminy

II SA/Op 458/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata