Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 293/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu