Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 192/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej

I OSK 3503/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo

I OZ 1210/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta [...]