Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 1204/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

II SA/Gl 255/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-03

Skarga M. M., T. S., M. S., T. S., D. W., O. B., G. M. oraz W. Z. na uchwałę Rady Miejskiej w Myszkowie w przedmiocie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Kr 1393/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

II SA/Gd 218/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 2314/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Kielce w przedmiocie zamiany nieruchomości

II SA/Ke 161/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce w przedmiocie zamiany nieruchomości

II SA/Po 594/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zbycia nieruchomości

I OSK 1214/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku stanowiącego własność Gminy O.

II SA/Sz 276/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek

II SA/Gl 723/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-01

Skarga T. M., A. M., S. N., B. N. i A. P. na uchwałę Rady Miejskiej w M. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1   Następne >   2