Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bk 674/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 514/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-17

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1217/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 2884/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 831/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Kr 1360/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-20

Wniosek w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty

II SA/Łd 500/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 838/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-10

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 540/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7