Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 351/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na czynność Starosty M. polegającą na zbyciu prawa własności nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu