Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 49/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie daty początkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego