Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Op 279/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne

II SA/Op 462/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie

II SA/Op 365/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością