Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 530/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości