Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OZ 389/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Skarga K. R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu postanowienia NSA , sygn. akt I OZ 389/09