Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SAB/Bk 40/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 19/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bk 42/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wskutek wniosku uczestnika postępowania K. M. o zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 68,40 zł tytułem zwrotu kosztów stawiennictwa na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w dniu 13 marca 2007 r.

II SAB/Wr 8/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta K. G. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 843/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bk 42/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości.