Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SAB/Rz 26/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta L. w przedmiocie niewykonania decyzji Burmistrza Miasta L. oku, Nr [...]

I SA/Wa 824/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga L. G. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta K. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 173/07

II SA/Bk 6/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-01-20

Sprawa ze skargi K. M. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie SA/Bk 1281/03

II SAB/Bk 40/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta J. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 19/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bk 42/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wskutek wniosku uczestnika postępowania K. M. o zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 68,40 zł tytułem zwrotu kosztów stawiennictwa na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w dniu 13 marca 2007 r.

II SA/Wr 2/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 8/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta K. G. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Op 22/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2