Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OPP 43/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

I OPP 49/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

I OPP 53/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

I OPP 48/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

I OPP 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08