Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 1061/05 - Wyrok NSA z 2006-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 783/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w S. orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1887/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I OSK 441/06 - Wyrok NSA z 2007-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych

I OSK 1357/06 - Wyrok NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 388/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 919/08 - Wyrok NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

I SA/Wa 1565/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany zarządzenia

I OSK 3116/18 - Wyrok NSA z 2020-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 863/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Politechniki [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2