Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OZ 615/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi D. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Lublina

I SAB/Wa 91/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

II SO/Sz 5/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na Prezydenta Miasta w przedmiocie wymierzenia grzywny

II SAB/Sz 132/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie złożenia oświadczenia woli

I SAB/Wa 155/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej

II SO/Sz 5/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

II SAB/Sz 132/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie złożenia oświadczenia woli
1   Następne >   3