Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SAB/Ol 51/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bk 69/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz poniesionych wydatków w sprawie ze skargi J. A. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bd 120/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Ol 51/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-20

Wniosek A. U. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bk 69/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-01-18

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bk 54/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz poniesionych wydatków w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 734/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w przedmiocie doręczenia odpisów pism procesowych

II SAB/Bk 54/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-01-18

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 42/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta O. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 15/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   2