Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SAB/Po 133/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Skarga M. M., J. M., C, M. na przewlekłość Prezydenta Miasta P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Sz 132/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SAB/Po 1/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-27

Skarga Spółki A na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SAB/Po 58/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 73/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 687/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 906/15 - Wyrok NSA z 2015-09-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi L. S.A. z siedzibą w L. na przewlekłość Prezydenta Miasta P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 586/15 - Wyrok NSA z 2015-09-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.L. i M.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1616/15 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1617/15 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3