Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gl 912/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały i orzeka, że w tej części uchwała ta nie podlega wykonaniu.