Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Lu 802/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Lu 802/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od zażalenia oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste; opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Lu 802/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 904/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo w...